• انجمن بازیکنان اتاق فرارهای ایران

انجمن بازیکنان اتاق فرارهای ایران

* جمع امتیازات هر 24 ساعت به روز می شود

نحوه امتیازدهی

  • داشتن عکس واضح پروفایل و ثبت عکس یادگاری از بازیهایی که انجام داده اید برای ارسال نظر و دریافت امتیازات الزامی است.(مطالعه قوانین )

  • +5 امتیاز بابت ثبت هر بازی.

  • +10 امتیاز برای نوشتن نظر درباره بازی ای که انجام داده اید و حتما بیش از یک خط باشد.(مطالعه قوانین )

  • +5 امتیاز به ازای هر لایکی که دیگر بازیکنان به نظرات شما بدهند.

  • +5 امتیاز برای ثبت عکس با رکورد بازی ای که موفق شده اید از اتاق فرار کنید.

  • +10 امتیاز به ازای خرید کد تخفیف از سایت آل اسکیپ.

  • +50 امتیاز به ازای هر 10 اتاق فراری که بازی کرده باشید.


 امتیاز غنیمت های بازی ها با توجه به سختی آن محاسبه می شود و پس از ثبت عکس یادگاری با غنیمت بدست آمده به جمع امتیازات اضافه می گردد.