• انجمن بازیکنان اتاق فرارهای ایران

انجمن بازیکنان اتاق فرارهای ایران

# تصویر عنوان اتاق فرار امتیاز
1 قلب قلب

حفاظت از قلبی که برای زیستن کافیست و مستقیم هدف اسله است.

اتاق فرار نفس نکش 15
2 پول بیمه پول بیمه

300 هراز دلار سهم یه سارق ماهر.

اتاق فرار نفس نکش 10
3 روبیک 3x3 روبیک 3x3

حل مکعب روبیک 

اتاق فرار نفس نکش 20

غنیمت در اتاق فرار

حتما قبل از بازی از غنیمت های اتاق اطلاع داشته باشید تا در مسیر بازی گمراه نشوید. 

غنائم میتوانند هیچ ارتباطی به بازی نداشته باشد.

و یادتون باشه حتما با غنیمت های بدست آمده عکس بگیرید و آنها را موقع ثبت بازی توی پروفایل خودتان بارگذاری کنید تا از امتیاز کامل آن برخوردار شوید.

امتیاز هر غنیمت با توجه به سختی آن توسط صاحبین اتاق فرار تعیین میشود.

پس هرچه امتیاز غنیمت بیشتر باشد باید تلاش بیشتری برای بدست آوردن آن کرد.