• انجمن بازیکنان اتاق فرارهای ایران

انجمن بازیکنان اتاق فرارهای ایران

 • اتاق فرار آخرین تماس
 • سانسها پنج شنبه و جمعه 14:00 ، 16:00 ، 18:00 ، 20:00 ، 22:00

 • اتاق فرار آدُر
 • سانسها از شنبه تا جمعه 12:00 ، 14:00 ، 16:00 ، 18:00 ، 20:00 ، 22:00

 • اتاق فرار آزمایش 1942
 • سانسها از شنبه تا جمعه 16:00 ، 18:00 ، 20:00 ، 22:00

 • اتاق فرار آنابل به خانه می‌آید
 • سانسها از شنبه تا جمعه 15:00 ، 17:00 ، 19:00 ، 21:00 ، 23:00

 • اتاق فرار آگهی مرگ
 • سانسها از شنبه تا جمعه 16:00 ، 18:00 ، 20:00 ، 22:00

 • اتاق فرار ارث ناخواسته
 • سانسها از شنبه تا جمعه 14:00 ، 16:00 ، 18:00 ، 20:00 ، 22:00

 • اتاق فرار انتقام

 • اتاق فرار اهریمن
 • سانسها از شنبه تا جمعه 16:30 ، 18:00 ، 19:30 ، 21:00 ، 22:30

 • اتاق فرار اونتور
 • سانسها از شنبه تا جمعه 13:00 ، 15:00 ، 17:00 ، 19:00 ، 21:00 ، 23:00
 • رزرو این بازی فقط از طریق وب سایت مجموعه: www.darro.ir می باشد .
 • دکور و فضا سازی بازی "اونتور" به گونه ای طراحی شده که شما یک مکان و زمان را تجربه نمی کنید بلکه با حل کردن معماهای هر اتاق وارد یک فضای جدید می شوید...
 • اونتور به شما خبر از گنجی بزرگ می دهد، مراقبش باشید و هیچوقت از خودتون دورش نکنید جدا شدن از اونتور عواقب دردناکی برای شما دارد...
 • آیا شما قربانی بعدی "اونتور" هستید؟! یا به گنجی بزرگ دست خواهید یافت...!

 • اتاق فرار ایت
 • سانسها از شنبه تا جمعه 12:00 ، 13:30 ، 15:00 ، 16:30 ، 18:00 ، 19:30 ، 21:00 ، 22:30
 • جای پارک آسان : بله موجود میباشد
 • محدودیت سنی : 16 سال به بالا

 • اتاق فرار بختک
 • سانسها از شنبه تا جمعه 15:00 ، 16:30 ، 18:00 ، 19:30 ، 21:00 ، 22:30

 • اتاق فرار بخش یازده
 • سانسها از شنبه تا جمعه 12:00 ، 14:00 ، 16:00 ، 18:00 ، 20:00 ، 22:00 ، 23:59
 • رزرو این بازی فقط از طریق وب سایت مجموعه: www.darro.ir می باشد .
 • خط داستانی بخش یازده در اوایل سال 98 شکل گرفت و ساخت این اتاق فرار از شهریور 98 آغاز شد و تا اسفند همان سال ادامه داشت، اواخر اسفند ماه این بازی به طور رسمی افتتاح شد..
 • در ساخت بازی بخش یازده به دلیل بزرگ بودن مکان بازی زمان زیادی صرف ساخت دکور و فضای این بازی شد و همچنین فضاسازی این بازی با دقت زیادی مطابق با معماها طراحی شده است.

 • اتاق فرار بیمارستان زامبی
 • سانسها پنجشنبه و جمعه 13:30 ، 15:00 ، 16:30 ، 18:00 ، 19:30 ، 21:00 ، 22:30

 • اتاق فرار تالار مرگ

 • اتاق فرار تاوان
 • سانسها از شنبه تا جمعه 18:00 ، 19:30 ، 21:00 ، 22:30

 • اتاق فرار تقاص
 • سانسها از شنبه تا جمعه 11:30 ، 13:30 ، 15:30 ، 17:30 ، 19:30 ، 21:30 ، 23:30