• انجمن بازیکنان اتاق فرارهای ایران

انجمن بازیکنان اتاق فرارهای ایران

 • اتاق فرار روانکاو تاریکی
 • با نقش آفريني متفاوت " آرش فلاحت پيشه " و “مائده شهوازیان”

 • اتاق فرار سلاخی

 • اتاق فرار سوئینی تاد

 • اتاق فرار سوخانوفکا
 • سانسها از شنبه تا جمعه 14:00 ، 16:00 ، 18:00 ، 20:00 ، 22:00

 • اتاق فرار شکنجه
 • جهت آموزش بازی و قوانین اتاق ، ۵-۱۰ دقیقه قبل از شروع بازی در محل حضور داشته باشید

 • اتاق فرار شی

 • مدت بازی: 1 ساعت 10 دقیقه
 • قیمت به ازای هر نفر : 70,000 تومان
 • نفرات گروه: 4 تا 8
 • مجموعه: اسکیپ اسکری (escape scary)
 • رده سنی: بزرگسالان
 • ترسناک
 • Moderate

 • اتاق فرار طمع
 • سانسها از شنبه تا جمعه 10:00 ، 12:00 14:00 ، 16:00 ، 18:00 ، 20:00 ، 22:00 ، 23:59

 • اتاق فرار غار مخوف
 • سانسها از شنبه تا جمعه 15:00 ، 16:30 ، 18:00 ، 19:30 ، 21:00 ، 22:30
 • در این بازی هر گروهی که بتواند بدون گرفتن هینت، بازی را به پایان برساند هزینه یک نفر آن گروه رایگان می باشد

 • اتاق فرار غسال
 • سانسها از شنبه تا جمعه 18:30 ، 20:00 ، 21:30

 • اتاق فرار فرار از تنگناه
 • سانسها از شنبه تا چهارشنبه 16:30 ، 18:00 ، 19:30 ، 21:00 ، 22:30
 • سانسها پنجشنبه و جمعه 15:00 ، 16:30 ، 18:00 ، 19:30 ، 21:00 ، 22:30

 • اتاق فرار قاتل سریالی
 • سانسها از شنبه تا جمعه 18:30 ، 20:00 ، 21:30 ، 23:00

 • اتاق فرار قربانی 1
 • سانسها از شنبه تا جمعه 12:30 ، 13:45 ، 15:00 ، 16:15 ، 17:30 ، 18:45 ، 20:00 ، 21:15 ، 22:30

 • اتاق فرار لب-13
 • سانسها شنبه تا چهارشنبه 15:00 ، 16:30 ، 18:00 ، 19:30 ، 21:00 ، 22:30
 • سانسها پنجشنبه و جمعه 12:00 ، 13:30 ، 15:00 ، 16:30 ، 18:00 ، 19:30 ، 21:00 ، 22:30

 • اتاق فرار مادر
 • سانسها از شنبه تا جمعه 13:00 ، 15:00 ، 17:00 ، 19:00 ، 21:00 ، 23:00

 • اتاق فرار مالک جهنمی

 • اتاق فرار ماما