• انجمن بازیکنان اتاق فرارهای ایران

انجمن بازیکنان اتاق فرارهای ایران

 • اتاق فرار ویروس
 • سانسها از شنبه تا جمعه 12:00 ، 13:30 ، 15:00 ، 16:30 ، 18:00 ، 19:30 ، 21:00 ، 22:30

 • اتاق فرار پادزهر سمی

 • اتاق فرار پیچ اشتباه

 • اتاق فرار چشم ها
 • سانسها از شنبه تا جمعه 14:15 ، 15:30 ، 16:45 ، 18:00 ، 19:15 ، 20:30 ، 21:45 ، 23:00

 • اتاق فرار چهره

 • اتاق فرار کاروانسرای متروکه

 • اتاق فرار کارگاه
 • سانسها از شنبه تا جمعه 12:00 ، 14:00 ، 16:00 ، 18:00 ، 20:00 ، 22:00 ، 23:59

 • اتاق فرار کافه متروکه
 • سانسها از شنبه تا جمعه 16:30 ، 18:00 ، 19:30 ، 21:00 ، 22:30

 • اتاق فرار گردانه مرگ

 • مدت بازی: 1 ساعت 20 دقیقه
 • قیمت به ازای هر نفر : 45,000 تومان
 • نفرات گروه: 4 تا 7
 • مجموعه: اسکیپ آف هارور (escape of horror)
 • رده سنی: بزرگسالان
 • ترسناک
 • Moderate

 • اتاق فرار گرمابه

 • اتاق فرار گمشده
 • سانسها از شنبه تا جمعه 14:00 ، 16:00 ، 18:00 ، 20:00 ، 22:00 ، 23:59

 • اتاق فرار گناه عشق
 • سانسها از شنبه تا جمعه 12:00 ، 13:30 ، 15:00 ، 16:30 ، 18:00 ، 19:30 ، 21:00 ، 22:30
 • اگر از حل معما و پرده برداشتن از رمز و رازها لذت میبرید؛ اگر احساس دلهره و ترس در کنار دوستانتان شما را به هیجان می آورد؛ این بازی گروهی را از دست ندهید

 • اتاق فرار گنج مردگان
 • سانسها از شنبه تا جمعه 12:00 ، 13:30 ، 15:00 ، 16:30 ، 18:00 ، 19:30 ، 21:00 ، 22:30

 • اتاق فرار یتیم خانه
 • تخفیف 15 درصدی فقط برای سانسهای 14:00 ، 16:00 می باشد
 • سانسها از شنبه تا جمعه 14:00 ، 16:00 ، 18:00 ، 20:00 ، 22:00