• انجمن بازیکنان اتاق فرارهای ایران

انجمن بازیکنان اتاق فرارهای ایران

 • اتاق فرار وحشت در آمیتی ویل
 • سال ساخت: 1399
 • www.shadowescape.ir
 • سانسها شنبه تا جمعه 15:00 ، 16:30 ، 18:00 ، 19:30 ، 21:00 ، 22:30

 • اتاق فرار ویروس
 • سال ساخت: 1398
 • www.tajescaperoom.ir
 • سانسها از شنبه تا جمعه 12:00 ، 13:30 ، 15:00 ، 16:30 ، 18:00 ، 19:30 ، 21:00 ، 22:30

 • اتاق فرار پادزهر سمی
 • سال ساخت: 1398
 • www.louco.ir

 • اتاق فرار پیچ اشتباه
 • سال ساخت: 1398
 • www.redescaperoom.ir

 • اتاق فرار چشم ها
 • سال ساخت: 1399
 • سانسها از شنبه تا جمعه 14:15 ، 15:30 ، 16:45 ، 18:00 ، 19:15 ، 20:30 ، 21:45 ، 23:00

 • اتاق فرار چهره
 • سال ساخت: 1398

 • اتاق فرار کاروانسرای متروکه
 • سال ساخت: 1399

 • اتاق فرار کارگاه
 • سال ساخت: 1399
 • سانسها از شنبه تا جمعه 12:00 ، 14:00 ، 16:00 ، 18:00 ، 20:00 ، 22:00 ، 23:59

 • اتاق فرار کافه متروکه
 • سال ساخت: 1399
 • www.greatescape.ir
 • سانسها از شنبه تا جمعه 16:30 ، 18:00 ، 19:30 ، 21:00 ، 22:30

 • اتاق فرار کلبه وحشت
 • سال ساخت: 1396
 • www.enigmaescaperoom.ir

 • اتاق فرار کینه
 • سال ساخت: 1399
 • اقتباسی از فیلم کینه 2004

 • اتاق فرار گردانه مرگ
 • سال ساخت: 1399

 • مدت بازی: 1 ساعت 20 دقیقه
 • قیمت به ازای هر نفر : 45,000 تومان
 • نفرات گروه: 4 تا 7
 • مجموعه: اسکیپ آف هارور (escape of horror)
 • رده سنی: بزرگسالان
 • ترسناک
 • Moderate

 • اتاق فرار گرمابه
 • سال ساخت: 1399
 • www.greatescape.ir

 • اتاق فرار گرگینه
 • سال ساخت: 1399
 • www.illusionroom.ir
 • سانسها از شنبه تا جمعه 12:00 ، 14:00 ، 16:00 ، 18:00 ، 20:00 ، 22:00 ، 23:59

 • اتاق فرار گمشده
 • سال ساخت: 1397
 • www.diamondroom.ir
 • سانسها از شنبه تا جمعه 14:00 ، 16:00 ، 18:00 ، 20:00 ، 22:00 ، 23:59

 • اتاق فرار گناه عشق
 • سال ساخت: 1399
 • www.mindmazegroup.com
 • سانسها از شنبه تا جمعه 12:00 ، 13:30 ، 15:00 ، 16:30 ، 18:00 ، 19:30 ، 21:00 ، 22:30
 • اگر از حل معما و پرده برداشتن از رمز و رازها لذت میبرید؛ اگر احساس دلهره و ترس در کنار دوستانتان شما را به هیجان می آورد؛ این بازی گروهی را از دست ندهید