• انجمن بازیکنان اتاق فرارهای ایران

انجمن بازیکنان اتاق فرارهای ایران

 • اتاق فرار ایت
 • سانسها از شنبه تا جمعه 12:00 ، 13:30 ، 15:00 ، 16:30 ، 18:00 ، 19:30 ، 21:00 ، 22:30
 • جای پارک آسان : بله موجود میباشد
 • محدودیت سنی : 16 سال به بالا

 • اتاق فرار بختک
 • سانسها از شنبه تا جمعه 15:00 ، 16:30 ، 18:00 ، 19:30 ، 21:00 ، 22:30

 • اتاق فرار جیغ
 • سانسها از شنبه تا جمعه 11:30 ، 13:30 ، 15:30 ، 17:30 ، 19:30 ، 21:30

 • اتاق فرار خانواده مرموز
 • سانسها از شنبه تا جمعه 17:00 ، 18:30 ، 20:00 ، 21:30 ، 23:00

 • اتاق فرار سلاخی

 • اتاق فرار شکنجه
 • جهت آموزش بازی و قوانین اتاق ، ۵-۱۰ دقیقه قبل از شروع بازی در محل حضور داشته باشید

 • اتاق فرار قرارداد
 • سانسها از شنبه تا جمعه 12:00 ، 14:00 ، 16:00 ، 18:00 ، 20:00 ، 22:00
 • در اتاق فرار قرارداد، شما با المان جدیدی آشنا خواهید شد به نام "درجه هوشیاری". در نقاطی از بازی با رخ دادن اتفاقاتی، شما با این المان مواجه می‌شوید که حتماً باید قبل از اینکه به مرز دیوانگی برسید از آن مرحله عبور کنید.

 • اتاق فرار ماما

 • اتاق فرار مجازات

 • اتاق فرار مردگان متحرک
 • سانسها از شنبه تا جمعه 18:00 ، 19:30 ، 21:00 ، 22:30

 • اتاق فرار ناشناخته
 • سانسها از شنبه تا چهارشنبه 18:00 ، 20:00 ، 22:00
 • سانسها پنج شنبه و جمعه 16:00 ، 18:00 ، 20:00 ، 22:00

 • اتاق فرار نفس نکش
 • تخفیف 15 درصدی فقط برای سانسهای 14:00 ، 16:00 می باشد
 • سانسها از شنبه تا جمعه 14:00 ، 16:00 ، 18:00 ، 20:00 ، 22:00 می باشد
 • رزرو این بازی فقط از طریق سایت www.dimescape.com می باشد
 • این بازی برای افراد بالای 18 سال طراحی شده
 • در این بازی محلی برای انتظار وجود ندارد
 • این بازی در سکوت کامل انجام می شود

 • اتاق فرار ویروس
 • سانسها از شنبه تا جمعه 12:00 ، 13:30 ، 15:00 ، 16:30 ، 18:00 ، 19:30 ، 21:00 ، 22:30

 • اتاق فرار کاروانسرای متروکه

 • اتاق فرار یتیم خانه
 • تخفیف 15 درصدی فقط برای سانسهای 14:00 ، 16:00 می باشد
 • سانسها از شنبه تا جمعه 14:00 ، 16:00 ، 18:00 ، 20:00 ، 22:00