• انجمن بازیکنان اتاق فرارهای ایران

انجمن بازیکنان اتاق فرارهای ایران

 • اتاق فرار آخرین تماس
 • سانسها پنج شنبه و جمعه 14:00 ، 16:00 ، 18:00 ، 20:00 ، 22:00

 • اتاق فرار آدُر
 • سانسها از شنبه تا جمعه 12:00 ، 14:00 ، 16:00 ، 18:00 ، 20:00 ، 22:00

 • اتاق فرار آزمایش 1942
 • سانسها از شنبه تا جمعه 16:00 ، 18:00 ، 20:00 ، 22:00

 • اتاق فرار آموک
 • سانسها از شنبه تا جمعه 17:00 ، 19:00 ، 21:00 ، 23:00

 • مدت بازی: 1 ساعت
 • قیمت به ازای هر نفر : 70,000 تومان
 • نفرات گروه: 4 تا 7
 • مجموعه: فاکس اسکیپ کلاب (fox escape club)
 • رده سنی: بزرگسالان
 • Moderate

 • اتاق فرار آنابل به خانه می‌آید
 • سانسها از شنبه تا جمعه 15:00 ، 17:00 ، 19:00 ، 21:00 ، 23:00

 • اتاق فرار آگهی مرگ
 • سانسها از شنبه تا جمعه 16:00 ، 18:00 ، 20:00 ، 22:00

 • اتاق فرار ارث ناخواسته
 • سانسها از شنبه تا جمعه 14:00 ، 16:00 ، 18:00 ، 20:00 ، 22:00

 • اتاق فرار اقامتگاه ابدی
 • سانسها از شنبه تا جمعه 10:00 ، 11:30 ، 13:00 ، 14:30 ، 16:00 ، 17:15 ، 18:30 ، 19:45 ، 21:00 ، 22:15 ، 23:15
 • حتما ۱۵ دقیقه قبل از شروع سانس در مجموعه حضور داشته باشید چون امکان جابجایی سانس وجود ندارد.

 • مدت بازی: 1 ساعت 10 دقیقه
 • قیمت به ازای هر نفر : 75,000 تومان
 • نفرات گروه: 4 تا 7
 • مجموعه: اسکیپ پلاس (escape plus)
 • رده سنی: بزرگسالان
 • Moderate

 • اتاق فرار انتقام

 • اتاق فرار انتقام دیویدُف (مافیاباز)

 • مدت بازی: 1 ساعت
 • قیمت به ازای هر نفر : 80,000 تومان
 • نفرات گروه: 4 تا 8
 • مجموعه: وست روم (west room)
 • رده سنی: بزرگسالان
 • Moderate

 • اتاق فرار اهریمن
 • سانسها از شنبه تا جمعه 16:30 ، 18:00 ، 19:30 ، 21:00 ، 22:30

 • اتاق فرار اوت لست

 • مدت بازی: 1 ساعت
 • قیمت به ازای هر نفر : 60,000 تومان
 • نفرات گروه: 4 تا 7
 • مجموعه: اسکیپ دد (escape dead)
 • رده سنی: بزرگسالان
 • Moderate

 • اتاق فرار اونتور
 • سانسها از شنبه تا جمعه 13:00 ، 15:00 ، 17:00 ، 19:00 ، 21:00 ، 23:00
 • رزرو این بازی فقط از طریق وب سایت مجموعه: www.darro.ir می باشد .
 • دکور و فضا سازی بازی "اونتور" به گونه ای طراحی شده که شما یک مکان و زمان را تجربه نمی کنید بلکه با حل کردن معماهای هر اتاق وارد یک فضای جدید می شوید...
 • اونتور به شما خبر از گنجی بزرگ می دهد، مراقبش باشید و هیچوقت از خودتون دورش نکنید جدا شدن از اونتور عواقب دردناکی برای شما دارد...
 • آیا شما قربانی بعدی "اونتور" هستید؟! یا به گنجی بزرگ دست خواهید یافت...!

 • اتاق فرار ایت
 • سانسها از شنبه تا جمعه 12:00 ، 13:30 ، 15:00 ، 16:30 ، 18:00 ، 19:30 ، 21:00 ، 22:30
 • جای پارک آسان : بله موجود میباشد
 • محدودیت سنی : 16 سال به بالا

 • اتاق فرار بازگشت
 • سانسها از شنبه تا جمعه 12:00 ، 14:00 ، 16:00 ، 18:00 ، 20:00 ، 22:00

 • مدت بازی: 1 ساعت 10 دقیقه
 • قیمت به ازای هر نفر : 65,000 تومان
 • نفرات گروه: 3 تا 8
 • مجموعه: دایموند (diamond)
 • رده سنی: بزرگسالان
 • Moderate

 • اتاق فرار بختک
 • سانسها از شنبه تا جمعه 15:00 ، 16:30 ، 18:00 ، 19:30 ، 21:00 ، 22:30